תשובה אחת
טיזינג זה להתגרה
כמו להגיד למישהו כמה פעמים משהו כדי להציק לו כזה כדי שיבוא