תשובה אחת
אולי המצלמה מגדילה את שניהם או מאדימה את שניהם ואז:
אף גדול- לא יפה.
שפתים גדולות- יפה.
או:
אף אדום- לא יפה.
שפתיים אדומות- יפה.