6 תשובות
קצת מלאה
קצת מלאה, קיצון זה לא טוב
ממש רזהה
מלאות זה הכי יפה
ממש רזה