10 תשובות
כן
כן
כן
כרגע כן
לא ברורה לי הכוונה ב- "מאמינים".
אין ממש מה להאמין... זו בסך הכל מעין כותרת שכוללת בתוכה קבוצה של רגשות חיוביים.
לא