8 תשובות
18
18
שואל השאלה:
סיימה בית ספר או י"ב?
אנונימית
בצבא
18, סיימה.
Aso