2 תשובות
כשהוא מתחיל לענות ממש ממש יבש ויש תחושה שהוא עושה לך טובה שהוא מדבר איתך
שכבר אין לו כוח לענות לך ומתעלם