2 תשובות
מבין אותך רק שאני לא נסחף אחרי אנשים..אולי פשוט תנסי להיות את?ולא ללכת אחרי אחרים ואני בטוח שמי שרוצה בקרבתך יקבל אותך כמו שאת ..אם תרצי להמשיך לדבר עלזה בכיף יכולה לשלוח הודעה(:
לפתח עמוד שדרה לעמוד על שלך