9 תשובות
אפילו 18
15+
17-18
14+ אבל זה תלוי באנשים עצמם
בגיל שהם שניהם בוגרים
זה יכול להיות לא רציני גם בגיל 40 אם הם לא בוגרים
זה תלוי באנשים לא בגיל שלהם
15-16
אנונימית