2 תשובות
כל בכי שאתה שומר נאגר אצלך בלב ויוצר מחסום, כשתשחרר תרגיש טוב יותר מבחינה נפשית. אם אתה רוצה להרגיש טוב יותר בנפש כדאי שתאפשר לעצמך להתפרק ולהתגבר על המבוכה.