2 תשובות
כל בכי שאתה שומר נאגר אצלך בלב ויוצר מחסום, כשתשחרר תרגיש טוב יותר מבחינה נפשית. אם אתה רוצה להרגיש טוב יותר בנפש כדאי שתאפשר לעצמך להתפרק ולהתגבר על המבוכה.
צודקת^^