6 תשובות
לקנות
לקנות.
עזבי מיקמק לכי לאתר טרופי
והכי עדיף לך זה לקנות
אנונימי
ללכת לבניין ראש העירייה איפה שכל הפושטקים מסתובבים ולומר שרית צהוב על מהממת
לחזור אחורה בזמן
אנונימית