תשובה אחת
גם אני כזו, ומעבר לזה, הבנתי שאני מוציאה לשון בתמונות כדי להסתיר את השיניים. עוד חודש כבר יהיה לי גשר ואז אני מקווה שאני אלמד לחייך
באותו הנושא: