2 תשובות
שם כפית נס
מים רותחים כמעט עד למעלה
והשאר זה חלב
כפית קטנה קפה
2 כפיות קטנות סוכר
ועוד חצי כפית קטנה.
מים
חלב וזהו
~L~