3 תשובות
שואל השאלה:
אני מבינה שאולי עשה משהו רע אבל אני אני לא חושבת שהיו צריכים להרביץ לו
אנונימית
מה .
שיגיש עליו תלונה אין לו זכות להרים עליו את היד