2 תשובות
-"אני הולך לידידה שלי מעפולה"
תשמעי אחותי