3 תשובות
קודם גוזרים ואז הולכים למקצועית לעשות שעווה, גילוח זה גרוע שם
לא עושים לבד, הולכים למקצועית
לא מורידה, אך אחד לא ייראה את האזור ההוא בשנים הקרובות.