3 תשובות
תגיד
תדבר איתה יותר אבל לא ברמה של פרינדזון ואז תגיד לה
תדבר איתה,
תהיה בקרבתה