13 תשובות
נופ
כן
האנשים שם בוגרים יותר
לא.
Ta_
רק משתמש אבל אני לא עושה שם כלום לא הבנתי שם כלום
פעם היה לי עד ששלחו שמה תמונות של גופות
כן
התשובות שם רציניות יותר
לא
כן