20 תשובות
לא
לא
לא.
Aso
נופ
לא, אף פעם לא הבנתי מה הקטע של זה ואיך משתמשים בזה.
כן
האנשים שם בוגרים יותר
לא.
Ta_
רק משתמש אבל אני לא עושה שם כלום לא הבנתי שם כלום
לא
פעם היה לי עד ששלחו שמה תמונות של גופות
לא
לא, אני לא כופר
כן
התשובות שם רציניות יותר
כן