6 תשובות
תורידי
להוריד ולעשות קוקו
תורידי ותעשי חדש
תעשי חדש או קורו