6 תשובות
רגע מה?
אז אני יכול להפסיק לשאול שאלות על משיכה וגובה?
אני יודעת
כן ידעתי
שואל השאלה:
כי פגשתי כמה משתמשים שלא ידעו על זה
אני משתמש בזה כמעט כל הזמן.

אבל את רוב השאלות שלי לא שאלו כבר בעבר אז אני צריך לשאול בעצמי...
ידעתי, אני משתמשת בזה לפעמים