2 תשובות
להעיף את המחשבה הזאת?
תנסי לעשות משמרות בלעדיו אולי