5 תשובות
השעון המעורר הטיפשי העיר אותי וחשבתי שכיביתי ת'טלפון לפני שהלכתי לישון^^
לא נרדמת ובמלא עוד שעתיים שלוש אני צריכה לצאת אז אני לא יכולה ללכת לישון):
לא מצליחה להירדם מאתמול
אני מפתח נשק סייבר
אני בבית הספר