תשובה אחת
לעשות דברים שמוציאים אותך מהאיזור נוחות שלך, אומר שיש לך.
אם קשה לך לדבר עם אחרים או לעשות צעדים משמעותיים לכיוון המטרות שלך אז אין לך, ואפשר לשפר את זה.