13 תשובות
זה תלוי בגובה
מה הגובה שלך?
יש אתרים תבדקי באינטרנט
את יפה בכל מצב
זה תלוי בגובה
את יצירה של השם
שואל השאלה:
אני יחסית נמוכה... מטר 50 ומשהו אולי
אנונימית
אוקי אז בין 45-55 זה ממוצע
את יודע שלא ענית על השאלה בכלל^ (שמח בחלקו)
45-57
נזל לך המוח מהאוזן מטומטם ^
דביל^^
אנונימית
מה הגובה שלך?