תשובה אחת
מול כל קבוצה יש שני משחקים פעם אחת בבית שלה ופעם אחת בבית שלכם
באותו הנושא: