תשובה אחת
לא בהכרח
אופי בדכ קשה לשנות
אז אולי נשארו לה תכונות ישנות