5 תשובות
מלאה
אנונימית
שהיא נדיבה מאד!!! נותנת יותר מהרגיל
שהיא נדיבה וקונה מפנקת
לא קמצנית שאוהבת לתת
מישהי שאוהבת
לפנק
לפנק
לפנק