תשובה אחת
הוא האקס הוא לא יכול לכעוס עליך כי אתם לא ביחד