6 תשובות
לא אכפת לי
אני אענה בתור בת (אני יודעצ שביקשת בנים) משיחות שלי עם ידידים די מוריד..
רק כשאיברים מסוימים שריריים
הבטן
לי זה מעלה