תשובה אחת
זה מפריע לך כי את מקנאה, זה נורמלי
אנונימית