6 תשובות
מזה למודה רק?
למודה?
חמודה*
אני מניח
שואל השאלה:
חמודהה*
אנונימית
אם היא חמודה וטובת לב אבל מי רוצה חמודה?
די מסובך לתאר,
שהיא כזאת תמימה,חיוך ופשוט המראה שלה