9 תשובות
לא
אנונימית
לא, להפך
לאא
לא, קרה לי פעם.. אמנם התאכזבתי מהבנאדם.. אבל לא מכחישה....
לא פשוט הייתי חושב שהיא צריכה יותר לשמור על עצמה
מה, למה שאני יחשוב שהיא מוזרה.
ההיפך אם כבר
למה מוזרה וצריך להיזהר אולי זה אנס!
נופ, ממש לא