5 תשובות
אפסול
לא זה ולא זה
לא יוריד בכלל.
יוריד, לא אפסול
תלוי באופי, בפנים ובגוף.
וזה קשה לאמר אם אפשר לפסול על דבר כזה, אני לא יודע אם הייתי פוסל או לא.