2 תשובות
מזאת אומרת?
אם זה היה טלפון של מישהו אז תעשי תאספי אותו