3 תשובות
בואי אליי
In periferia fa molto caldo mama sta tranquila sto arivando
Pena prenderai per une bugardo di simbra amore ela altro
Deve champane saro ramadan alo tv dano geki chan fuma nargile micede come va, micede come va come va come va
Penso pul veloce per cabire so dumani tu me fregarai
Non ho tempo ופה שחכתי תמילים
אני יודע