תשובה אחת
מרגרט תאצ'ר הייתה ראשת ממשלת אנגליה בשנות השמונים ותחילת התשעים.
אחד המאפיינים הכי חשובים אצל מרגרט תאצ'ר, שלטעמי הופכים אותה למנהיגה משובחת, הוא עצם היותה 'אשת ברזל' בעלת מדיניות כלכלית נוקשה, שמבקשת לשים קת לאיגודים הסחטניים, ולהבריא את הכלכלה האנגלית, ובסופו של יום היא הצליחה בכך, כמו 'אשת ברזל', בעלת דעה ברורה.