4 תשובות
תקווי שהוא שומר נגיעה
תעשי לו מבחן איך שהור