4 תשובות
בת דודה זאת הבת של דודה שלך ואחיינית היא הבת של אחותך
אחיינית אומרים על הבת של האח/האחות *שלך*
ובת דודה זה הבת של הדודה/דוד שלך והיא קטנה ממך
עשר שקל
בת דודה זאת הבת של הדודה ,ואחיינית הבת של אחותך
G1a