3 תשובות
כל המלונות שזה 5 כוכבים
מלכת שבא נראה לי
הרודס, דן , מלכת שבא