תשובה אחת
שזה מגעיל.
בגלל שהחברה לא מקדמת שזה רע אנשים לא חושבים שזה רע, אבל גם לבנים מגיע מרחק פרטי ועצם העובדה שלא יגעו בהם כי זה נחשב ל"בסדר".