2 תשובות
השאלה מנוסחת יפה
האם היה קושי בדרך לעשיית הצעד הגדול?