תשובה אחת
תישארי בבית לדעתי.. בריאות יותר חשובה מכסף..
אנונימית