5 תשובות
שחקנים
זה שחקנים אבל יש פעמים שזה מבוסס על מקרים אמיתיים
שואל השאלה:
כל הניתוחים וכאלה זה מה?
אנונימית
זה משחק, משחק אמין ברמות אבל משחק
הכל שחקנים, הכל משחק.
הניתוחים והאיברים אלו איברים של חיות
זאת סדרה, לא באמת