2 תשובות
יש לך שבוע לנסות לאפס אותם.
השעות שינה שלך לא הרוסות?
כל הכבוד לך