תשובה אחת
זו הכללה, אתה יכול לראות בדור של היום לא מעט אנשים שלא מסכימים לעצמם לבכות כי זה נשי ומפדח. אי אפשר להגיד שכולם ככה, אני נגיד בוכה והרבה אבל אני יודעת מתי לעצור את עצמי, לקום ולשנות את זה. לא חושבת שמה שכתבת פה זה נכון, בטוח היה את זה גם בדורות אחרים.