10 תשובות
חתונה
טיול שנתי
חתונה.
טיול שנתי
חתונה ,לכבד משפחה במשהו משמעותי זכ חשוב.
חתונה
חתונה את צריכה לכבד את המשפחה וגם לדעתי זה ארוע חשוב יותר
טיוש