2 תשובות
מה פתאום. בלי חולצת בבית ספר.
לא לבוא עם חולצת בית ספר.