תשובה אחת
פשוט מגיעים בלי לקבוע תור, בונים את הסקיצה במקום ומתחילים לקעקע