2 תשובות
זה עושה אויירת פעילות
זה סוג של עידוד כזה