תשובה אחת
לדעתי מלא מלא בירות ורדבולים הכי טוב ככה אני עשיתי