5 תשובות
בשקיעה בים.
אני חושב בבית שלי ככה אחרי זה נעשה קצת שטויות
מסעדה טובה שקרובה לים זה מושלם
בר/פאב/בים בערב כזה/מסעדה טובה
או בים, בערב כזה, או במסעדה בערב.